Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 129/2019/NEPO

Závěrečný účet obce NEPOMĚŘICE 2018

Obec Nepoměřice: Vyvěšeno:   Sejmuto:

Schválený Závěrečný účet obce Nepoměřice za rok 2018

24.6.2019   30.6.2020
Návrh Závěrečného účtu obce Nepoměřice pro rok 2018 22.5.2019   13.6.2019

 

Obec Nepoměřice

Příloha č.1:  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Příloha č.2:  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018

Příloha č.3:  Rozvaha k 31.12.2018

Příloha č.4:  Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

Příloha č.5:  Příloha k 31.12.2018

Příloha č.6:  Inventarizační zpráva 2018

 

MŠ Nepoměřice

Příloha č.7:  Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

Příloha č.8:  Rozvaha k 31.12.2018

Příloha č.9:  Příloha k 31.12.2018

Příloha č.10:  Inventarizační zpráva k 31.12.2018

Příloha č.11:  Protokol o kontrole ze dne 8.2.2019

 

Návrh závěrečného účtu obce bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce Nepoměřice.

 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu lze uplatnit písemně doručením na adresu obce, nebo ústně na zasedání ZO.

Vyvěšeno: 22. 5. 2019

Datum sejmutí: 30. 6. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět