Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 123/2018/NEPO, 177/2018/NEPO

Závěrečný účet obce NEPOMĚŘICE 2017

Obec Nepoměřice: Vyvěšeno:   Sejmuto:

Závěrečný účet obce Nepoměřice za rok 2017

29.6.2018   30.6.2019
Návrh Závěrečného účtu obce Nepoměřice pro rok 2017 10.5.2018   28.6.2018

 

Obec Nepoměřice

Příloha č.1:  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Příloha č.2:  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017

Příloha č.3:  Rozvaha k 31.12.2017

Příloha č.4:  Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017

Příloha č.5:  Příloha k 31.12.2017

Příloha č.6:  Inventarizační zpráva 2017

 

MŠ Nepoměřice

Příloha č.7:  Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017

Příloha č.8:  Rozvaha k 31.12.2017

Příloha č.9:  Příloha k 31.12.2017

Příloha č.10:  Inventarizační zpráva k 31.12.2017

Příloha č.11:  Protokol o kontrole ze dne 15.2.2018

 

Návrh závěrečného účtu obce bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce Nepoměřice.

 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu lze uplatnit písemně doručením na adresu obce, nebo ústně na zasedání ZO.

Vyvěšeno: 10. 5. 2018

Datum sejmutí: 30. 6. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět