Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 102/2017/NEPO

Závěrečný účet obce NEPOMĚŘICE 2016

Obec Nepoměřice

Návrh Závěrečnného účtu obce Nepoměřice pro rok 2016

Závěrečný účet obce Nepoměřice za rok 2016

 

Příloha č.1:  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Příloha č.2:  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016

Příloha č.3:  Rozvaha k 31.12.2016

Příloha č.4:  Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016

Příloha č.5:  Příloha k 31.12.2016

Příloha č.6:  Inventarizační zpráva 2016

 

MŠ Nepoměřice

Příloha č.7:  Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016

Příloha č.8:  Rozvaha k 31.12.2016

Příloha č.9:  Příloha k 31.12.2016

Příloha č.10:  Inventarizační zpráva k 31.12.2016

Příloha č.11:  Protokol o kontrole ze dne 13.2.2017

 

Návrh závěrečného účtu obce bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce Nepoměřice dne 13.4.2017.

 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu lze uplatnit písemně ve lhůtě do 12.4.2017 doručením na adresu obce, nebo ústně na zasedání ZO dne 13.4.2017.

Vyvěšeno: 27. 3. 2017

Datum sejmutí: 30. 6. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět